Wat is een jaarplan? 
 

Een jaarplan is een document waarin de onderdelen van een leerplan instaan. Hierin staan de leerinhouden en/of lesdoelstellingen in vermeld. Het jaarplan ordent en verdeelt de onderdelen van het leerplan over het gehele schooljaar. Dit zorgt voor een evenwicht in de aangeboden onderwijsinhouden van het leerplan. Vóór aanvang van het (nieuwe) schooljaar zal elke leerkracht een duidelijk jaarplanning voor elk van zijn/haar leerlingengroep/vak moeten uittekenen.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van een jaarplan voor het lager onderwijs.

Je bent vrij om deze jaarplannen te gebruiken voor jezelf of om inspiratie op te doen. 

©2018 by Islamleerkracht.be