Wat is Tajweed?

Tajweed (التجويد) is een wetenschap die betrekking heeft tot regels die zijn opgesteld voor een correcte en mooie recitatie van de Qur’an. Het woord tajweed komt voort uit de consonantenج و د . Het werkwoord is جوّد. جوّد betekent dat je iets mooi maakt, of dat je iets op een mooie manier doet. Volgens de lexicale betekenis (لغةً) betekent het التحسين (het verfraaien). Wat betreft de vakkundige betekenis (اصطلاحًا) zien we in de literatuur dat er meerdere definities worden gehandhaafd.

Een gangbare definitie luidt als het volgt: هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. Oftewel, tajweed is het recht doen aan de eigenschappen (sifaat) van de letters. Met حقه wordt bedoeld:  recht doen aan de sifatou´l lazime (الازمة الصفات). Met مستحقه wordt bedoeld: recht doen aan de sifatou’l ‘aridha(العارضة الصفات). Wat deze twee termen exact betekenen wordt later toegelicht.

حكم التجويد / Wat is het oordeel over de wetenschap der tajweed?

Het is een فرض كفاية (fardhou kifaye) om de wetenschap der tajweed te leren kennen. Dit betekent dat het verplicht is dat er minstens een groep mensen bezig moeten zijn met het leren en doorgeven van de kennis over deze wetenschap.
 

Het is een فرض عين (fardhou ‘ayn) om de tadjweed te praktiseren tijdens de recitatie van de Qur’an. En dit betekent dat iedere moslim verplicht is om zich aan de regels van de tadjweed te houden tijdens de recitatie van de Qur’an.

In zijn gedicht beschrijft de geleerde Imaam ibn Jazaree (رحمه الله) het belang hiervan als het volgt:

Het praktisch toepassen van de tajweed is ongetwijfeld verplicht

En degene die de Qur’an niet correct leest is een zondaar want de (Qur’an) is in deze vorm geopenbaard door Allah<; En het is precies op dezelfde manier(met tajweed) aan ons overgeleverd.

موضوع علم التجويد / Wat is het onderwerp van de wetenschap der tajweed?

Het onderwerp van de tajweed bestaat uit de letters van de Qur’an. Naast het feit dat deze wetenschap de juiste articulatie van de letters behandelt volgens hun kenmerken en eigenschappen, is het ook belangrijk om de woorden te reciteren op een manier dat past bij hun betekenis.

غاية علم التجويد/ Wat is het doel van de wetenschap der tajweed?

Het doel is om de woorden uit de Qur’an te handhaven zoals ze destijds aan Profeet Mohammed (sallallahu aleyhi wa salam) zijn geopenbaard. En om je uitspraak tijdens de recitatie van de Qur’an te beschermen tegen fouten (اللحن).
 

Er zijn twee soorten fouten die je kunt maken tijdens je recitatie:

1)      اللحن الجلي
Dit zijn ernstige fouten die kunnen worden gemaakt tijdens de recitatie. Als bijvoorbeeld de letters niet worden uitgesproken volgens hun eigenschappen (sifatou´l lazima).

 

2)      اللحن الخفي
Dit zijn minder erge fouten die gemaakt worden als men de letters niet goed uitspreekt volgens hun sifatou´l aridha. Zoals het toepassen van de ghoenna (غنة).

 

مراتب القراءة / De verschillende niveaus van recitatie
 

Er zijn 4 manieren/niveaus waarop de Qur’an gereciteerd kan worden. Deze manieren onderscheiden zich voornamelijk in de snelheid van het reciteren.
 

1)      التحقيق
Dit houdt in dat je recht doet aan iedere eigenschap van elke letter. Het geluid van iedere letter moet via de juiste uitgang voortkomen. Je leest zo langzaam als toegestaan is. Je let extra goed op de lengte (مد) van de klinkers. Je probeert de overige tadjweed-regels zo precies mogelijk toe te passen.

 

2)      الترتيل
Dit houdt ook in dat je recht doet aan iedere eigenschap van elke letter. Weer lees je langzaam en pas je iedere regel uitermate zorgzaam toe. Deze manier van lezen is gebaseerd op het vers: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً . De Profeet (v.z.m.h) heeft hierover het volgende gezegd: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل (Allah houdt van degene die de Qur’an leest, zoals hij is nedergedaald).


Toen Ali ibn Abu Talbi (r.a.) werd gevraagd naar de betekenis van at-tarteel, gaf hij het volgende antwoord: الوقوف ومعرفة الحروف تجويد هو. Oftewel, dat je iedere letter met tajweed uitspreekt en dat je weet waar je moet stoppen en waar je niet moet stoppen.

Het verschil tussen tahqieq en tartiel is, dat de tahqieq-manier wordt gebruikt als men als beginneling wil leren reciteren of het reciteren aan een ander wil leren, terwijl de tartiel-manier veelal gebruikt wordt voor bezinning. Iedere tahqieq recitatie is automatisch een tartiel recitatie, terwijl dat andersom niet per se zo hoeft te zijn.

 

3)      الحدر

Hadr houdt in dat je snel leest, maar je blijft recht doen aan iedere eigenschap van iedere letter. Deze manier houdt wel in dat je lengte van de klinkers, de mad(مد),  zo kort doet als het toegestane minimum.
 

4)      التدوير
Tadwier is een manier die qua snelheid tussen de tartiel en de hadr manier zit. Niet snel, maar ook niet langzaam.

©2018 by Islamleerkracht.be